Besluit houdende overdracht van de zorg voor de Kernenergiewet

Geldend van 01-07-1999 t/m heden

Besluit van 21 juni 1999, houdende overdracht van de zorg voor de Kernenergiewet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 15 juni 1999, nr. 99M005356;

Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1 De zorg voor de Kernenergiewet en voor de op deKernenergiewet gebaseerde regelgeving, voorzover deze thans behoort tot de taak van Onze Minister van Economische Zaken, gaat met ingang van 1 juli 1999 over naar Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze Ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 juni 1999

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

W. Kok

Uitgegeven de dertigste juni 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina