Uitvoeringsregeling Besluit afgifte verklaringen strategische goederen

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 25-06-1999 t/m 31-07-2008

Uitvoeringsregeling Besluit afgifte verklaringen strategische goederen

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2008]

  • 1 Als model van het aanvraagformulier voor een internationaal importcertificaat wordt vastgesteld het model, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage A.

  • 2 Als model van het internationale importcertificaat wordt vastgesteld het model, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage B.

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2008]

  • 1 Als model van het aanvraagformulier voor een internationaal bewijs van ontvangst wordt vastgesteld het model, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage C.

  • 2 Als model van het internationale bewijs van ontvangst wordt vastgesteld het model, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage D.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2008]

De regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 17 oktober 1986, nr. 686/1346, tot uitvoering van het Besluit afgifte verklaringen strategische goederen (Stcrt. 202) wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling Besluit afgifte verklaringen strategische goederen.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd. Van de terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 18 juni 1999

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

G. Ybema

Terug naar begin van de pagina