Vaststelling meerjarenprogramma Piek 1999 tot en met 2002 en het actieplan Piek 1999

Geldend van 01-08-1999 t/m heden

Vaststelling meerjarenprogramma Piek 1999 tot en met 2002 en het actieplan Piek 1999

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Na overleg met de Minister van Economische Zaken en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 2, eerste en tweede lid, van de Subsidieregeling stiller, schoner en zuiniger (Stcrt. 1997, 133);

Besluit:

vast te stellen het meerjarenprogramma Piek 1999 tot en met 2002 en het actieplan Piek 1999 van de Subsidie-regeling stiller, schoner en zuiniger verkeer en vervoer, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlagen.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina