Aanwijzing voordragende organisaties OVB-bestuur

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 02-09-2004 t/m 31-12-2006

Aanwijzing voordragende organisaties OVB-bestuur

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

De navolgende organisaties worden aangewezen tot het voordragen van het achter hun naam vermelde aantal bestuursleden van de Organisatie ter verbetering van de binnenvisserij, bedoeld in artikel 38 van de Visserijwet 1963:

  • a. organisatie van sportvissers:

    • Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties: vier bestuursleden;

  • b. organisatie van beroepsvissers:

    • Combinatie van Beroepsvissers: twee bestuursleden.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

De beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij van 30 juli 1964, nr. J. 2191, houdende aanwijzing organisaties en bepaling aantal leden, bedoeld in artikel 39, tweede en derde lid, van de Visserijwet 1963, wordt ingetrokken.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H Faber

Terug naar begin van de pagina