Instellingsregeling stuurgroep evaluatie WEB

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 24-06-1999 t/m 30-12-2004

Instellingsregeling stuurgroep evaluatie WEB

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen, handelend in overeenstemming met de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Besluit:

Artikel 9. Archivering

[Vervallen per 31-12-2004]

Zo spoedig mogelijk na 31 juni 2001 draagt de stuurgroep de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de stuurgroep over aan het Centraal archief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. L.M.L.H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina