Regeling huursubsidiegrenzen 1999

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 01-07-1999 t/m 22-12-2004

Regeling aanpassing voor het subsidiejaar 1999/2000 van de bedragen, genoemd in de artikelen, 13, eerste lid, onderdelen a en b, 14, eerste lid, 15, eerste lid, 18, eerste lid, en 20, eerste en tweede lid, van de Huursubsidiewet, van de inkomensklassen, bedoeld in artikel 16, tweede lid, van die wet, en van de minimum-inkomensijkpunten, bedoeld in artikel 17, eerste lid van die wet (Regeling huursubsidiegrenzen 1999) van 10 juni 1999, nr. MJZ99177725

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 16, vijfde lid, en 27, eerste lid, onderdeel b, en derde, vierde en vijfde lid, van de Huursubsidiewet,

Besluit:

§ 1. Wijziging van de Huursubsidiewet

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

De inkomensklassen, bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Huursubsidiewet zijn:

 • a. voor eenpersoonshuishoudens:

  ondergrens

  bovengrens

  0

  23 000

  23 001

  23 500

  23 501

  24 000

  24 001

  24 500

  24 501

  25 000

  25 001

  25 500

  25 501

  26 000

  26 001

  26 500

  26 501

  27 000

  27 001

  27 500

  27 501

  28 000

  28 001

  28 500

  28 501

  29 000

  29 001

  30 000

  30 001

  31 000

  31 001

  32 000

  32 001

  33 000

  33 001

  34 000

  34 001

  35 000

  35 001

  35 600;

 • b. voor meerpersoonshuishoudens:

  ondergrens

  bovengrens

  0

  28 750

  28 751

  29 000

  29 001

  29 500

  29 501

  30 000

  30 001

  30 500

  30 501

  31 000

  31 001

  31 500

  31 501

  32 000

  32 001

  32 500

  32 501

  33 000

  33 001

  33 500

  33 501

  34 000

  34 001

  34 500

  34 501

  35 500

  35 501

  36 500

  36 501

  37 500

  37 501

  38 500

  38 501

  39 500

  39 501

  40 500

  40 501

  41 500

  41 501

  42 500

  42 501

  43 500

  43 501

  44 500

  44 501

  45 500

  45 501

  46 500

  46 501

  47 500

  47 501

  47 750

 • c. voor eenpersoonsouderenhuishoudens:

  Ondergrens

  Bovengrens

  0

  23 150

  23 151

  23 500

  23 501

  24 000

  24 001

  24 500

  24 501

  25 000

  25 001

  25 500

  25 501

  26 000

  26 001

  26 500

  26 501

  27 000

  27 001

  27 500

  27 501

  28 000

  28 001

  28 500

  28 501

  29 000

  29 001

  30 000

  30 001

  31 000

  31 001

  31 600, en

 • d. voor meerpersoonsouderenhuishoudens:

  Ondergrens

  Bovengrens

  0

  28700

  28701

  29000

  29001

  29500

  29501

  30000

  30001

  30500

  30501

  31000

  31001

  31500

  31501

  32000

  32001

  32500

  32501

  33000

  33001

  33500

  33501

  34000

  34001

  34500

  34501

  35500

  35501

  36500

  36501

  37500

  37501

  38500

  38501

  39500

  39501

  40500

  40501

  41250

Artikel 5

[Vervallen per 23-12-2004]

Het minimum-inkomensijkpunt, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Huursubsidiewet, voor het subsidiejaar 1999/2000 is:

a.

voor een eenpersoonshuishouden:

f 23 000; b.

voor een meerpersoonshuishouden:

f 28 750; c.

voor een eenpersoonsouderenhuishouden:

f 23 150, en d.

voor een meerpersoonsouderenhuishouden:

f 28 700.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 juni 1999

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina