Warenwetregeling Vrijstelling kampioenschappen palingroken

[Regeling vervallen per 03-12-2003.]
Geldend van 10-07-2002 t/m 02-12-2003

Warenwetregeling Vrijstelling kampioenschappen palingroken

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 16, eerste en vierde lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 03-12-2003]

Vrijstelling wordt verleend van artikel 22, derde lid, van de Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen, voor zover het betreft het roken van paling in een mobiele of tijdelijke bedrijfsruimte in het verband van een kampioenschap, onder de volgende voorschriften:

  • 1. het desbetreffende kampioenschap wordt ten minste twee maanden voor het kampioenschap schriftelijk aangemeld bij de desbetreffende regionale dienst van de Keuringsdienst van Waren;

  • 2. per deelnemer wordt per dag ten hoogste twintig kilogram palingen gerookt; en

  • 3. de aanwijzingen ter bescherming van de volksgezondheid, gegeven door de Voedsel en Waren Autoriteit, worden in acht genomen.

Artikel 2

[Vervallen per 03-12-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 03-12-2003]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Vrijstelling kampioenschappen palingroken.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina