Vaststelling bedrag bedoeld in artikel 4, eerste lid, Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap 1996

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 15-06-1999 t/m 31-12-2003

Vaststelling bedrag bedoeld in artikel 4, eerste lid, Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap 1996

De Minister van Financiën;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap 1996;

Gezien het advies van de Stichting Toezicht Effectenverkeer d.d. 18 mei 1999;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Het door de Stichting Toezicht Effectenverkeer ingevolge artikel 4, eerste lid, van de Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap 1996 in rekening te brengen bedrag wordt voor 1999 als volgt vastgesteld:

  • a. voor beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal, bedoeld in artikel 76a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek,: f 2.750,-;

  • b. voor andere dan de onder a genoemde vennootschappen: f 3.550,-.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 juni 1999.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm.

Terug naar begin van de pagina