Verhoging subsidieplafond Regeling stimulering biologische productiemethode

[Regeling vervallen per 21-11-2004.]
Geldend van 01-08-1999 t/m 20-11-2004

Verhoging subsidieplafond Regeling stimulering biologische productiemethode

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 14, eerste lid, van de Regeling stimulering biologische productiemethode;

Besluit:

[Vervallen per 21-11-2004]

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Regeling stimulering biologische productiemethode voor de periode van 29 maart tot en met 8 april 1999 wordt verhoogd tot f 15.000.000,-.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

H.H. Apotheker

Terug naar begin van de pagina