Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1999-2000

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 19-06-1999 t/m 30-12-2004

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1999-2000

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,Mede namens de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij

Gelet op de artikelen VIIIb en VIIIc van de wet van 2 april 1998 (Stb. 216), houdende wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op de studiefinanciering ter uitvoering van in het hoger onderwijs- en onderzoekplan 1996 aangekondigde maatregelen;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. 'wet:

    de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

  • b. 'opleiding':

    een opleiding als bedoeld in artikel 7.3 van de wet.

Artikel 2. Duale opleidingen aan hogescholen

[Vervallen per 31-12-2004]

De opleidingen in het hoger beroepsonderwijs, die zijn aangemeld voor duale inrichting als bedoeld in artikel 7.7 van de wet met ingang van het studiejaar 1999-2000, zijn vermeld in bijlage I bij deze regeling.

Artikel 3. Duale opleidingen aan universiteiten

[Vervallen per 31-12-2004]

De opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs waarvoor de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen de toestemming, bedoeld in artikel 7.7a van de wet, met ingang van het studiejaar 1999-2000 heeft verleend, zijn vermeld in bijlage II bij deze regeling.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1999-2000.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. L.M.L.H.A. Hermans

Bijlage I

[Vervallen per 31-12-2004]

Instelling

Opleiding

Hogeschool van Amsterdam

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

aardrijkskunde

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

algemene economie

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

Arabisch

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

bedrijfseconomie

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

beeldende vorming

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

biologie

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in Engels

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in Frans

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

geschiedenis

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

handvaardigheid

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in mens

en maatschappij

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

natuurkunde

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

Nederlands

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

scheikunde

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

tekenen

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

textiele werkvormen

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

wiskunde

Hogeschool voor Economische Studies te

Accountancy

Amsterdam

Bedrijfseconomie

Bedrijfskundige informatica

Commerciële economie

Economisch-linguïstische opleiding

Fiscale economie

Opleiding voor management, economie en

recht

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Bedrijfseconomie

Bedrijfskundige informatica

Commerciële economie

Economisch-linguïstische opleiding

Fiscale economie

Logistiek en economie

Opleiding voor management, economie en

recht

Opleiding mondhygiëne

Opleiding tot fysiotherapeut

Opleiding voor logopedie

Voeding en diëtetiek

Creatieve therapie

Culturele en maatschappelijke vorming

Maatschappelijk werk en dienstverlening

Pedagogiek

Personeel en arbeid

Sociaal pedagogische hulpverlening

Opleiding tot leraar basisonderwijs

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

aardrijkskunde

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

algemene economie

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

beeldende vorming

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

bedrijfseconomie

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

biologie

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in Duits

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in Engels

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in Frans

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

geschiedenis

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

handvaardigheid

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in mens

en maatschappij

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

Nederlands

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

natuurkunde

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

pedagogiek

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

scheikunde

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

tekenen

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

verzorging/gezondheidskunde

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

wiskunde

Autotechniek

Biologie en medisch

laboratoriumonderzoek

Bouwkunde

Chemie

Civiele techniek

Hogere informatica

Hogeschool Brabant

Bedrijfseconomie

Informatiedienstverlening en

- management

Biologie en medisch

laboratoriumonderzoek

Bouwkunde

Bouwtechnische bedrijfskunde

Chemie

Chemische technologie

Civiele techniek

Elektrotechniek

Hogere informatica

Milieugerichte materiaaltechnologie

Milieukunde

Technische bedrijfskunde

Werktuigbouwkunde

Nationale Hogeschool voor Toerisme en

Hoger toeristisch en recreatief

Verkeer

onderwijs

Kort HBO Toeristisch en recreatief

onderwijs

Vrijetijdskunde

Hogeschool IJselland

Personeel en arbeid

Hogeschool Holland

Bedrijfseconomie

Bedrijfskundige informatica

Commerciële economie

Hoger onderwijs financiële sector

Opleiding voor management, economie en

recht

Small business en Retail Management

Pedagogiek

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

aardrijkskunde

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

algemene economie

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

bedrijfseconomie

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

biologie

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in Duits

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in Engels

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in Frans

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

geschiedenis

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

godsdienst

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in Islam-

godsdienst

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

maatschappijleer

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in mens

en maatschappij

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

Natuurkunde

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

Nederlands

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

pedagogiek

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

Russisch

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

scheikunde

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

techniek

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

verzorging/gezondheidskunde

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

verzorging/huishoudkunde

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

wiskunde

STOAS Agrarische Pedagogische

Opleiding tot leraar voortgezet

Hogeschool

onderwijs van de tweede graad in

agrarische economie

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

agrarische techniek I en II

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

dierenhouderij en verwerking I en II

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

levensmiddelentechnologie

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

plantenteelt en verwerking I en II

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

tuinbouw en plantenteelt en verwerking

I en II

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

veehouderij en verwerking I en II

Fontys Hogeschool Eindhoven

Bedrijfseconomie

Commerciële economie

Communicatie

Fiscale economie

Opleiding voor management, economie en

recht

Personeel en arbeid

Biologie en medisch

laboratoriumonderzoek

Chemie

Chemische technologie

Hogere informatica

Hogeschool Drenthe

Bedrijfseconomie

Commerciële economie

Economisch-linguïstische opleiding

Logistiek en economie

Hogere informatica

Werktuigbouwkunde

Hogeschool Enschede

Bedrijfseconomie

Small business en Retail Management

Haagse Hogeschool

Accountancy

Bedrijfseconomie

Bestuurskunde/overheidsmanagement

Commerciële economie

Fiscale economie

Informatica en informatiekunde

Opleiding voor management, economie en

recht

Sociaal pedagogische hulpverlening

Hanzehogeschool, Hogeschool van

Bedrijfseconomie

Groningen

Bedrijfskundige informatica

Commerciële economie

Economisch-linguïstische opleiding

Facilitaire dienstverlening

Fiscale economie

Informatiedienstverlening en

-management

Opleiding voor management, economie en

recht

Sport, gezondheid en management

Biologie en medisch

laboratoriumonderzoek

Bouwkunde

Chemie

Chemische technologie

Civiele techniek

Hogere informatica

Hogeschool Haarlem

Bedrijfseconomie

Logistiek en economie

Opleiding voor management, economie en

recht

Small business en Retail Management

Personeel en arbeid

Elektrotechniek

Hogeschool Limburg

Bedrijfseconomie

Bedrijfskundige informatica

Commerciële economie

Facilitaire dienstverlening

Opleiding voor management, economie en

recht

Voeding en marketing

Opleiding tot fysiotherapeut

Opleiding voor ergotherapie

Opleiding voor logopedie

Culturele en maatschappelijke vorming

Sociaal-juridische dienstverlening

Biologie en medisch

laboratoriumonderzoek

Bouwkunde

Chemie

Chemische technologie

Civiele techniek

Hogere informatica

Kort HBO Informatica

Technische bedrijfskunde

Technische natuurkunde

Werktuigbouwkunde

Hogeschool 's-Hertogenbosch

Bedrijfseconomie

Bestuurskunde/overheidsmanagement

Commerciële economie

Economisch-linguïstische opleiding

Opleiding voor management, economie en

recht

Culturele en maatschappelijke vorming

Maatschappelijk werk en dienstverlening

Personeel en arbeid

Bouwkunde

Civiele techniek

Elektrotechniek

Hogere informatica

Milieutechnologie

Technische bedrijfskunde

Werktuigbouwkunde

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Expressie door woord en gebaar

Opleiding tot leraar basisonderwijs

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

aardrijkskunde

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

algemene economie

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

bedrijfseconomie

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

beeldende vorming

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

biologie

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in Duits

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in Engels

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in Frans

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in Fries

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

geschiedenis

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

godsdienst

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

handvaardigheid

 

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

maatschappijleer

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in mens

en maatschappij

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

natuurkunde

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

Nederlands

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

pedagogiek

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

scheikunde

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in Spaans

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

techniek

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

tekenen

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

textiele werkvormen

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

verzorging/gezondheidskunde

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

verzorging/huishoudkunde

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

wiskunde

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de eerste graad in

algemene economie

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de eerste graad in

bedrijfseconomie

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de eerste graad in Engels

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de eerste graad in Frans

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de eerste graad in Fries

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de eerste graad in

maatschappijleer

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de eerste graad in

Nederlands

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de eerste graad in

wiskunde

Christelijke Hogeschool Noord-

Small business en Retail Management

Nederland

Van Hall Instituut

Agrologistiek

Landbouw

Levensmiddelentechnologie

Plantenteelt

Veehouderij

Hogeschool Rotterdam & Omstreken

Opleiding tot leraar basisonderwijs

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

aardrijkskunde

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

algemene economie

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

bedrijfseconomie

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

beeldende vorming

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

biologie

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in Duits

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in Engels

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in Frans

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

geschiedenis

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

handvaardigheid

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

maatschappijleer

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in mens

en maatschappij

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

natuurkunde

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

Nederlands

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

techniek

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

tekenen

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

textiele werkvormen

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in Turks

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

wiskunde

Ichthus Hogeschool

Opleiding tot leraar basisonderwijs

Commerciële economie

Communicatie

Culturele en maatschappelijke vorming

Maatschappelijk werk en dienstverlening

Personeel en arbeid

Hogeschool voor Economische Studies

Bedrijfseconomie

Rotterdam

Commerciële economie

Logistiek en economie

Fontys Hogeschool Katholieke

Opleiding tot leraar voortgezet

Leergangen Sittard

onderwijs van de tweede graad in

algemene economie

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

bedrijfseconomie

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in Duits

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in Engels

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

Nederlands

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

wiskunde

Fontys Hogeschool Katholieke

Personeel en arbeid

Leergangen Tilburg

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

algemene economie

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

bedrijfseconomie

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

biologie

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in Duits

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in Engels

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in Frans

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

maatschappijleer

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

natuurkunde

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

Nederlands

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

scheikunde

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in Spaans

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

textiele werkvormen

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

verzorging/huishoudkunde

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

wiskunde

Hogeschool van Utrecht

Accountancy

Bedrijfskundige informatica

Opleiding voor management, economie en

recht

Opleiding tot leraar basisonderwijs

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

aardrijkskunde

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

biologie

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in Duits

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in Engels

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in Frans

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

geschiedenis

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

natuurkunde

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

Nederlands

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

omgangskunde

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

scheikunde

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in Spaans

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

techniek

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

verzorging/gezondheidskunde

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

wiskunde

Chemische technologie

Internationale Agrarische Hogeschool

Agroproductkunde

Larenstein

Bos- en natuurbeheer

Internationale agrarische handel

Laboratoriumtechniek

Landbouw

Land-, water- en milieubeheer

Tropische landbouw

Tuin- en landschapsinrichting

Veehouderij

Christelijke Hogeschool Windesheim

Sociaal pedagogische hulpverlening

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

aardrijkskunde

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

algemene economie

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

bedrijfseconomie

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

biologie

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in Engels

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

geschiedenis

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

godsdienst

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

handvaardigheid

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

natuurkunde

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

Nederlands

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

scheikunde

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

tekenen

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de tweede graad in

wiskunde

Hogeschool Markus Verbeek

Accountancy

Assistent-controller

Bedrijfseconomie

Commerciële economie

Controller

HBO marketing

Spd accountant administratieconsulent

Spd bedrijfsadministratie

Exploitatie en Beheer Automatisering

BI-EB

HBO Informatie en Communicatie

Technologie

HBO Logistieke Informatica

HBO Vervoerskundige Informatica

Hogere informatica

Informatiesystemen BI-SE

System Engineering BI-SE

Stichting Hoger Onderwijs voor

Bedrijfskundige informatica

Bedrijfskundige Informatiekunde

PBNA-HBO

HEAO Bedrijfseconomie

HEAO Bedrijfskundige informatica

HEAO Commerciële economie

Spd bedrijfsadministratie

Hogere opleiding Software engineer

Hogere opleiding System engineer

HTO Bouwkunde

HTO Civiele techniek

HTO Elektronicatechniek

HTO Elektrotechniek

HTO Milieu en cultuurtechniek

HTO Technisch chemicus

HTO Technische informatica

HTO Werktuigbouwkunde

Hogeschool Schoevers

Account management

Marketing management

Office management

Toeristisch management

Stichting ABC Hogeschool Dordrecht en

Spd accountant administratieconsulent

Omstreken

Spd bedrijfsadministratie

Hogeschool Notenboom

Bedrijfsadministratie

HBO marketing

Kort HBO Bedrijfsadministratie

Hoger hotelonderwijs

Informatiemanagement

Kort HBO Hotelmanagement

Kort HBO Marketing

Kort HBO Toerisme

Toerisme

Kort HBO Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Hogeschool Praehep

Bedrijfseconomie

Bedrijfskundige informatica

Controller

Fiscale economie

HBO Management

HBO Marketing

Hogere informatica

Hoger financieel economisch management

Office management

Opleiding voor management, economie en

recht

Spd Bedrijfsadministratie

Spd Accountant Administratieconsulent

Stichting Hogere Opleidingen

HBO Haarverzorging

"Bandoera"

HBO Lichaamsverzorging

Opleiding Podotherapie

NEA Transport Hogeschool

Bedrijfseconomie en Administratie

Commerciële Economie van het Vervoer

Fiscale/Juridische/Economische Zaken

Informatievoorziening en Communicatie

Internationaal Transport en Economie

Logistiek en vervoer

Personenvervoer en Verkeer

Transport en Beleid

Fontys Bedrijfshogeschool Katholieke

Accountancy

Leergangen

Financieel management

Management voor ondernemerschap

Marketing management

Music management

Sport management

Spd bedrijfsadministratie

Stichting Windesheim

Opleiding tot leraar voortgezet

onderwijs van de eerste graad in

godsdienst

Bijlage II

[Vervallen per 31-12-2004]

Instelling

Opleiding

Erasmus Universiteit Rotterdam

Bestuurskunde

Econometrie

Universiteit Maastricht

Kennistechnologie

Rijksuniversiteit Groningen

Communicatiekunde

Economie

Universiteit Utrecht

Theater-, Film en Televisiewetenschap

Franse taal- en letterkunde

Universitaire lerarenopleiding

Nederlands

Universitaire lerarenopleiding Frans

Universitaire lerarenopleiding Duits

Universitaire lerarenopleiding Engels

Universitaire lerarenopleiding Spaans

Universitaire lerarenopleiding

Aardrijkskunde

Universitaire lerarenopleiding

Geschiedenis en staatsinrichting

Universitaire lerarenopleiding Algemene

economie

Universitaire lerarenopleiding

Maatschappijleer

Universitaire lerarenopleiding

Kunstgeschiedenis

Universitaire lerarenopleiding Muziek

Universitaire lerarenopleiding

Filosofie

Katholieke Universiteit Nijmegen

Planologie

Bedrijfswetenschappen

Biologie

Scheikunde

Natuurkunde

Informatica

Technische Universiteit Eindhoven

Installatietechniek

Universiteit van Amsterdam

Fiscale Economie

Wiskunde

Nederlands recht

Nederlandse taal- en letterkunde

Eerstegraads lerarenopleiding Arabisch

Universitaire lerarenopleiding

Aardrijkskunde

Universitaire lerarenopleiding Algemene

economie

Universitaire lerarenopleiding

Bedrijfseconomie

Universitaire lerarenopleiding

Bijbelkennis en cultuurgeschiedenis van

het christendom

Universitaire lerarenopleiding Duits

Universitaire lerarenopleiding Engels

Universitaire lerarenopleiding

Filosofie

Universitaire lerarenopleiding Frans

Universitaire lerarenopleiding

Geschiedenis en staatsinrichting

Universitaire lerarenopleiding Grieks

en Latijn

Universitaire lerarenopleiding

Hebreeuws

Universitaire lerarenopleiding

Italiaans

Universitaire lerarenopleiding

Kunstgeschiedenis

Universitaire lerarenopleiding

Maatschappijleer

Universitaire lerarenopleiding Muziek

Universitaire lerarenopleiding

Nederlands

Universitaire lerarenopleiding Russisch

Universitaire lerarenopleiding Spaans

Vrije Universiteit

Bedrijfsinformatica

Universiteit Leiden

Universitaire lerarenopleiding Algemene

economie

Universitaire lerarenopleiding

Bedrijfseconomie

Universitaire lerarenopleiding

Geschiedenis en staatsinrichting

Universitaire lerarenopleiding Grieks

en Latijn

Universitaire lerarenopleiding

Kunstgeschiedenis

Universitaire lerarenopleiding

Nederlands

Universitaire lerarenopleiding Duits

Universitaire lerarenopleiding Frans

Universitaire lerarenopleiding Engels

Universitaire lerarenopleiding Turks

Terug naar begin van de pagina