Omscholing algemene natuurwetenschappen (anw)

Geldend van 14-07-1999 t/m heden

Omscholing algemene natuurwetenschappen (anw)

1. Inleiding

Met de Mededeling van 25 februari 1997 (Gele Katern, 1997, 6a) en de Regeling van 21 november 1997 (Gele Katern, 1997, 31) is de voorziening bekendgemaakt die ervoor zorgt dat het nieuwe vak algemene natuurwetenschappen door bevoegde docenten gegeven kan worden. In het cursusjaar 1999-2000 worden voor het laatst door de overheid gefaciliteerde cursussen georganiseerd (zie Mededeling d.d. 26 januari 1999, Gele Katern, 1999, 4).

Het opgezette omscholingstraject voorziet in een duidelijke behoefte van docenten en scholen. Naar verwachting van de uitvoerders van de cursus blijft de belangstelling voor de cursus ook na afloop van de vastgestelde omscholingstranches bestaan. De behoefte zal blijven bestaan tot het moment dat de eerste lichting afgestudeerden van de vernieuwde (initiële) bèta-opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs afkomen, dat is in 2004. De uitvoerders zijn dan ook bereid om de omscholingscursus voor belangstellenden tegen betaling van de kosten te blijven aanbieden.

2. Omscholingscursus voor het vak ANW

Na afloop van de gefaciliteerde omscholingstranches (zie de mededeling van 25 februari 1997) zal aan de volgende universitaire lerarenopleidingen (ulo’s) een omscholingscursus ANW blijven bestaan:

De ulo’s van de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Leiden, de Katholieke Universiteit Nijmegen, de Universiteit Twente en de Universiteit Utrecht.

Het projectbureau omscholing ANW, Postbus 80000, 3508 TA te Utrecht (tel. 030-2531179) blijft het centrale aanspreekpunt voor de inschrijfprocedure. Verzoeken om een cursusplaats worden door scholen of individuen ingediend bij het projectbureau. Daarna worden de cursusplaatsen toegewezen aan de betrokken ulo’s.

De locaties waar deze omscholingscursussen worden gegeven zullen evenwichtig over het land worden gespreid met het oog op de bereikbaarheid ervan voor de deelnemers.

3. Inschrijving en toelating

Aanmelding van de gegadigden voor de omscholingscursus geschiedt bij de betrokken universiteiten. Deze instellingen zorgen voor de inschrijving en toelating van de deelnemers.

4. De onderwijsbevoegdheid voor het vak ANW

Voor dit vak is een regeling van de onderwijsbevoegdheid getroffen. Uitgangspunt van die regeling is dat alleen leraren die een getuigschrift bezitten van de daarvoor aan te wijzen omscholingscursus ANW, ook voor het vak ANW bevoegd zijn. Dit getuigschrift wordt afgegeven door één van de genoemde universitaire lerarenopleidingen.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
namens deze,

dr. L.S.J.M. Henkens

directeur voortgezet onderwijs

Terug naar begin van de pagina