Besluit heroprichting Regiment Infanterie Johan Willem Friso

Geldend van 25-06-1999 t/m heden

Besluit van 3 juni 1999, houdende de heroprichting van het Regiment Infanterie Johan Willem Friso

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 1 juni 1999, nr. C99/240/99001621, directie juridische zaken, afdeling wet- en regelgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het Regiment Infanterie Johan Willem Friso wordt met ingang van 1 juli 1999 heropgericht en maakt wederom deel uit van de Koninklijke landmacht.

Artikel 2

Het vaandel dat als gevolg van de opheffing van het Regiment Johan Willem Friso op 29 juli 1994 werd ingenomen, wordt wederom ter beschikking gesteld aan het Regiment Johan Willem Friso.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onze Adjudant-generaal, tevens Chef van het Militaire Huis.

's-Gravenhage, 3 juni 1999

Beatrix

De Minister van Defensie,

F. H. G. de Grave

Uitgegeven de vierentwintigste juni 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina