Regeling Urinecontrole penitentiaire inrichtingen

Geraadpleegd op 15-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-12-2021.
Geldend van 01-12-2021 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 01-12-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-12-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
15-06-1999 Nieuwe-regeling 02-06-1999 Stcrt. 1999, 128 726428/98/DJI 02-06-1999 Stcrt. 1999, 128

Annuleren

Naar boven