Beschikking vaststelling uitkeringen Provinciefonds 1997

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 01-08-1999 t/m 31-01-2005

Beschikking tot vaststelling voor elk van de provincies van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de uitkering in verband met de herziening van het wegenbeheer uit het Provinciefonds voor het uitkeringsjaar 1997

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op hoofdstuk XVI van de Provinciewet en de daarop gebaseerde regelingen en artikel 13 van de Wet van 6 november 1997 tot wijziging van de Financiële-verhoudingswet en enkele andere wetten en regels inzake de invoering van deze wijziging in verband met een herziening van het verdeelstelsel voor het Provinciefonds (Stb. 1997, 526);

Gezien de publicatie ’Bevolking der gemeenten van Nederland op 1 januari 1997’ van het Centraal bureau voor de statistiek (CBS);

Overwegende, dat de verplichting ter zake van de uitkeringen uit het Provinciefonds voor het jaar 1997 aan de gezamenlijke provincies, bedoeld in artikel 238, artikel 247 en artikel 249 van de Provinciewet, is vastgesteld op respectievelijk f 764,5 miljoen, f 161,6 miljoen en f 733,8 miljoen (Wet van 11 september 1997 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Provinciefonds voor het jaar 1997, Stb. 1997, 479);

Besluiten:

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 juni 1999

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

A. Peper

’s-Gravenhage, 21 mei 1999
De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A.F.G. Vermeend

Bijlage 1. Verdeling algemene uitkering

[Vervallen per 01-02-2005]

Provincie

Fysieke gegevens

     

Bedragen per eenheid

 
 

Aantal inwoners

Ha. land en binnenwater

Ha. buiten- water

Km. vaar- wegen

   

Groningen

558.124

240.636

56.071

12,6

per inwoner

34,50

Friesland

615.045

354.351

219.792

24,0

vast bedrag :

 

Drenthe

460.817

268.128

0

8,7

- Flevoland

27.652.260

Overijssel

1.057.944

341.919

0

5,9

- overige provincies

43.636.080

Gelderland

1.886.109

514.346

0

0,0

per ha land en binnenwater

47,17

Utrecht

1.079.428

143.422

0

6,4

per ha buitenwater

12,43

Noord-Holland

2.474.754

284.488

121.652

20,9

per km vaarweg

578.472

Zuid-Holland

3.344.695

327.537

17.038

28,5

   

Zeeland

368.426

274.200

18.986

0,0

   

Noord-Brabant

2.304.094

508.178

0

0,0

Uitkeringspercentage

117,9028

Limburg

1.136.199

220.924

0

0,0

   

Flevoland

281.472

157.319

84.378

0,0

Aftrekpost capaciteit MRB

zie tabel

Totaal

15.567.107

3.635.448

517.917

107,0

Provincie

Bedragen

               
 

Inwoners

Land en binnen- water

Buiten- water

Vaarwegen

Vast bedrag

Uitkerings- basis

Algemene uitkering

Aftrekpost capaciteit motorrij- tuigen- belasting

Herberekende netto-algemeneuitkering

Groningen

19.255.278

11.350.800

696.962

7.288.747

43.636.080

82.227.867

96.948.957

24.472.926

72.476.031

Friesland

21.219.052

16.714.736

2.732.014

13.883.328

43.636.080

98.185.210

115.763.111

27.339.857

88.423.254

Drenthe

15.898.186

12.647.597

0

5.032.706

43.636.080

77.214.569

91.038.138

23.041.916

67.996.222

Overijssel

36.499.068

16.128.319

0

3.412.984

43.636.080

99.676.451

117.521.326

47.275.643

70.245.683

Gelderland

65.070.760

24.261.700

0

0

43.636.080

132.968.540

156.773.631

91.991.127

64.782.504

Utrecht

37.240.266

6.765.215

0

3.702.220

43.636.080

91.343.781

107.696.875

54.330.408

53.366.467

Noord-Holland

85.379.013

13.419.298

1.512.134

12.090.064

43.636.080

156.036.589

183.971.507

118.448.001

65.523.506

Zuid-Holland

115.391.977

15.449.920

211.782

16.486.452

43.636.080

191.176.211

225.402.105

156.412.130

68.989.975

Zeeland

12.710.697

12.934.014

235.995

0

43.636.080

69.516.786

81.962.237

17.402.050

64.560.187

Noord-Brabant

79.491.243

23.970.756

0

0

43.636.080

147.098.079

173.432.753

123.084.268

50.348.485

Limburg

39.198.865

10.420.985

0

0

43.636.080

93.255.930

109.951.352

55.376.752

54.574.600

Flevoland

9.710.784

7.420.737

1.048.818

0

27.652.260

45.832.599

54.037.917

10.824.921

43.212.996

Totaal

537.065.189

171.484.077

6.437.705

61.896.501

507.649.140

1.284.532.612

1.514.499.909

749.999.999

764.499.910

Bijlage 2. Verdeling integratie-uitkeringen

[Vervallen per 01-02-2005]

Provincie

Totaal integratie- uitkering DI/FUN

Totaal integratie- uitkering rivierdijkversterking/hoofdwaterkeringen

Integratie- uitkering DI Natuur en Landinrichting

Totaal integratie- uitkeringen

Groningen

1.365.473

994.670

732.731

3.092.874

Friesland

2.098.887

1.014.290

1.552.081

4.665.258

Drenthe

1.423.256

0

1.020.150

2.443.406

Overijssel

2.809.362

27.995.015

1.760.031

32.564.408

Gelderland

3.040.590

39.132.728

2.013.939

44.187.257

Utrecht

1.652.650

1.711.020

794.662

4.158.332

Noord-Holland

1.522.485

2.848.651

1.040.094

5.411.230

Zuid-Holland

1.630.511

32.524.812

1.787.936

35.943.259

Zeeland

828.125

3.999.930

1.530.520

6.358.575

Noord-Brabant

2.537.196

12.195.714

1.947.897

16.680.807

Limburg

2.006.638

0

1.338.250

3.344.888

Flevoland

284.827

1.683.170

781.709

2.749.706

Totaal

21.200.000

124.100.000

16.300.000

161.600.000

Bijlage 3 . Wegenuitkering 1997

[Vervallen per 01-02-2005]

Provincie

Sleutel 1997

Vast deel 1997

Sleutel 2008

Som van aandeel in algemene mutaties vanaf 1993

Totaal wegenuitkering

Groningen

31.897

34.240.568

33.949

2.918.037

37.158.605

Friesland

36.101

38.753.449

39.443

3.390.266

42.143.715

Drenthe

22.121

23.746.296

25.656

2.205.224

25.951.520

Overijssel

49.567

53.208.837

47.321

4.067.408

57.276.245

Gelderland

92.897

99.722.423

101.328

8.709.501

108.431.924

Utrecht

39.727

42.645.862

37.784

3.247.669

45.893.531

Noord-Holland

72.527

77.855.777

71.422

6.138.974

83.994.751

Zuid-Holland

97.156

104.294.344

88.941

7.644.794

111.939.138

Zeeland

29.606

31.781.242

30.062

2.583.936

34.365.178

Noord-Brabant

91.532

98.257.132

80.959

6.958.713

105.215.845

Limburg

48.428

51.986.151

50.742

4.361.455

56.347.606

Flevoland

21.340

22.907.914

25.293

2.174.023

25.081.937

Totaal

632.899

679.399.995

632.900

54.400.000

733.799.995

Terug naar begin van de pagina