Rechtspositie personenchauffeurs

Geldend van 01-08-1999 t/m heden

Rechtspositie personenchauffeurs

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de tweede volzin van artikel 13 van het Besluit personenchauffeurs Rijksdienst (Koninklijk Besluit van 19 november 1998, Stb. 1998, 662);

Besluit:

ten aanzien van de als zodanig individueel aangewezen personenchauffeurs van zijn Ministerie aan het in considerans genoemde Besluit Personenchauffeurs Rijksdienst terugwerkende kracht te geven tot 1 januari 1998.

Overeenkomstig de derde volzin van artikel 13 van het Besluit personenchauffeurs Rijksdienst wordt dit besluit met toelichting in de Staatscourant gepubliceerd.

’s-Gravenhage, 2 juni 1999

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

K.G. de Vries

.
Terug naar begin van de pagina