Regeling KCB-tarieven certificaten

Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Regeling KCB-tarieven certificaten

Het bestuur van de Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit, gelet op artikel 11 van de Landbouwkwaliteitswet, heeft op 11 mei 1999 de volgende regeling vastgesteld.

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder Verordening: Verordening nr. 2251/92/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 juli 1992 inzake de kwaliteitscontrole van verse groenten en fruit (PbEG 1992, L 219).

Deze regeling wordt in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 juni 1999

K.J. van Ast

voorzitter

C.J.M. Arkesteijn

secretaris

Terug naar begin van de pagina