Wijziging bedragen Zuiderzeesteunbesluit 1976

[Regeling vervallen per 28-09-2005.]
Geldend van 01-08-1999 t/m 27-09-2005

Wijziging bedragen Zuiderzeesteunbesluit 1976

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 8 van het koninklijk besluit van 6 mei 1976 (Stb. 254), houdende regeling van de geldelijke tegemoetkoming, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Zuiderzeesteunwet (Zuiderzeesteunbesluit 1976), laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 2 juli 1985 (Stb. 411);

Gezien het verloop van de indexcijfers van de CAO-lonen particuliere bedrijven per maand inclusief bijzondere beloningen, per 31 december van de jaren 1997 en 1998.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-09-2005]

  • 2 Het in artikel 5 van het Zuiderzee-steunbesluit 1976 laatstgenoemde bedrag van f 360,- te verhogen tot f 758,- te rekenen vanaf 1 juni 1999.

Artikel 2

[Vervallen per 28-09-2005]

Het in artikel 6 van het Zuiderzee-steunbesluit 1976 genoemde bedrag van f 229,- te verhogen tot f 484,- te rekenen vanaf 1 juni 1999.

De

Minster

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
De

Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat

,
namens deze,
Het

plv. hoofd van de Stafdienst Bestuurlijk Juridische Zaken

,

J.J. Dessing

Terug naar begin van de pagina