Rijkswet instelling exclusieve economische zone

Geraadpleegd op 12-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
28-04-2000 Nieuwe-regeling 27-05-1999 Stb. 1999, 281 25446 13-03-2000 Stb. 2000, 167 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt voor Nederland in werking op 28 april 2000. Treedt voor Aruba en de Nederlandse Antillen in werking op 1 september 2010 (Stb. 2010/277).1)
Naar boven