Instellingsbesluit deelorgaan aftappen

[Regeling vervallen per 06-06-2012.]
Geldend van 12-06-1999 t/m 05-06-2012

Instellingsbesluit deelorgaan aftappen

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 13, eerste lid, van de Wet advies en overleg verkeer en waterstaat;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-06-2012]

Als deelorgaan van het Permanent overlegorgaan post en telecommunicatie wordt ingesteld: het deelorgaan aftappen.

Artikel 2

[Vervallen per 06-06-2012]

Als organisaties die zich in het deelorgaan aftappen kunnen doen vertegenwoordigen worden aangewezen:

 • a. A2000 Holding N.V.;

 • b. Ben Nederland B.V.;

 • c. de Consumentenbond;

 • d. Debitel Nederland B.V.;

 • e. Dutchtone N.V.;

 • f. Enertel N.V.;

 • g. IBM/GEIS/EDS;

 • h. KPN Telecom B.V.;

 • i. Libertel B.V.;

 • j. de Nederlandse Liga van Internetproviders;

 • k. de Raad van de Centrale Ondernemersorganisaties (RCO);

 • l. Telfort Holding N.V.;

 • m. de Vereniging van Exploitanten en Machtiginghouders van Centrale Antenne-inrichtingen;

 • n. Versatel Telecom B.V.;

 • o. Vifka Telecommunicatie;

 • p. MCI WorldCom Nederland.

Artikel 3

[Vervallen per 06-06-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1999.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries

Terug naar begin van de pagina