Besluit openstelling aanvraagperiode Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 21-05-1999 t/m 23-01-2004

Besluit openstelling aanvraagperiode Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, eerste lid en artikel 7, eerste lid, van de Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Aanvragen tot subsidieverlening op grond van de Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied kunnen worden ingediend van 20 mei tot en met 5 juli 1999.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor de in artikel 2 genoemde aanvraagperiode bedraagt het subsidieplafond f 5.000.000,-.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

H.H. Apotheker

Terug naar begin van de pagina