Prognose uitplaatsing statushouders tweede helft 1999

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geldend van 01-07-1999 t/m 01-01-2005

Bekendmaking van de Staatssecretaris van Justitie ingevolge artikel 60b, tweede lid van de Huisvestingswet en artikel 2, tweede lid van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 60b, tweede en vierde lid van de Huisvestingswet en artikel 2, tweede en vierde lid, van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf;

Maakt bekend:

[Vervallen per 02-01-2005]

  • 1 Het totale aantal verblijfsgerechtigden in wier huisvesting in de periode van 1 juli 1999 tot en met 31 december 1999 naar verwachting zal dienen te worden voorzien bedraagt, onverminderd de eerdere verplichting als bedoeld in artikel III, vijfde lid, van de Wet tot wijziging van de Huisvestingswet van 30 maart 1995 (Stb. 159), en eerdere verplichtingen als bedoeld in artikel 60b, eerste lid, van de Huisvestingswet, 2700.

  • 2 Het totale aantal vergunninghouders in wier huisvesting in de periode van 1 juli 1999 tot en met 31 december 1999 naar verwachting zal dienen te worden voorzien bedraagt, onverminderd de eerdere verplichting als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf, 10.100.

’s-Gravenhage, 29 april 1999

de

Staatssecretaris

van Justitie,

J. Cohen

Terug naar begin van de pagina