Machtiging directeur DLG inzake Infrastructuurregeling

[Regeling vervallen per 09-06-2007.]
Geldend van 06-05-1999 t/m 08-06-2007

Machtiging directeur DLG inzake Infrastructuurregeling

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 09-06-2007]

  • 1 Ir. C.A.C.J. Oomen, directeur Dienst Landelijk Gebied, is gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ter uitvoering van de Infrastructuurregeling glastuinbouwgebieden te beslissen en stukken te ondertekenen ten aanzien van de subsidieverlening, de subsidievaststelling, het verlenen van een voorschot, de uitbetaling van de subsidie en intrekking en wijziging van de subsidieverlening of subsidievaststelling.

  • 2 De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

    ’DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

    voor deze:

    DE DIRECTEUR DIENST LANDELIJK GEBIED,’.

Artikel 2

[Vervallen per 09-06-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 20 maart 1998.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 april 1999

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

H.H. Apotheker

Terug naar begin van de pagina