Regeling merkstoffen kneedspringstoffen

Geldend van 01-05-1999 t/m heden

Regeling merkstoffen kneedspringstoffen

De Ministers van Justitie en Defensie,

Gelet op artikel 2 van de Wet inzake het merken van kneedspringstoffen;

Besluiten:

Deze regeling zal met de bijbehorende toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 april 1999

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

De

Minister

van Defensie,

F.H.G. de Grave

Terug naar begin van de pagina