Aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 1999

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 01-07-1999 t/m 21-09-2004

Aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 1999

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 14, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-09-2004]

De bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, onder a, b, en c van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden met ingang van 1 juli 1999 onderscheidenlijk als volgt vastgesteld:

  • a. 2376,40;

  • b. 548,40;

  • c. 109,68.

’s-Gravenhage, 26 april 1999

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina