Regeling vrijgifte ingevolge artikel 3a WOG

[Regeling vervallen per 01-07-2007.]
Geldend van 01-09-2005 t/m 30-06-2007

Regeling vrijgifte ingevolge artikel 3a WOG

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 3a, eerste lid, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2007]

  • 2 De in het eerste lid bedoelde vergoeding wordt betaald door overschrijving op rekeningnummer 378 344 900 ten name van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, debiteurenadministratie, te Bilthoven, Swiftcode IBAN NL 36 NL, Rabo International, PO Box 2626, 3500 GP, Utrecht, onder vermelding van de naam van het geneesmiddel alsmede van het nummer van de partij waarvoor vergoeding verschuldigd is.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vrijgifte ingevolge artikel 3a WOG.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2007]

De Regeling vrijgifte immunologische farmaceutische producten en de Regeling bloedprodukten vervallen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop het Besluit bloedproducten in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina