Remigratiewet

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2020

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
AfkortingRw
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0010424
RechtsgebiedMigratierecht | Vreemdelingenrecht
OverheidsthemaImmigratie, integratie en inburgering

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 2. Besluit Beleidsregels SVB 2016
 3. Besluit tegemoetkoming Anw-ers
 4. Boetebesluit socialezekerheidswetten
 5. Controlevoorschriften Remigratiewet
 6. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
 7. Remigratiebesluit
 8. Remigratieregeling
 9. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd
 10. Uitvoeringsbesluit koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Besluit Beleidsregels SVB 2016
  Artikel: 1
 2. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 3. Controlevoorschriften Remigratiewet
  Artikel: 1
 4. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 5. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 107
 6. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 1, 2
 7. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Samenleving en Integratie 2015
  Artikel: 3
 8. Regeling Wfsv
  Artikel: 5.53
  Paragraaf: 4
 9. Remigratiebesluit
  Artikelen: 1, 11
 10. Remigratieregeling
  Artikel: 7
 11. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 12. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorzieningenbeleid over de periode vanaf 1945 (Ministerie van OCW)
  Bijlage: Basisselectiedocument arbeidsvoorzieningsbeleid vanaf 1945
 13. Verzamelwet SZW 2013
  Artikelen: IVd, XXVIIIa
 14. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: X
 15. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: VI
 16. Verzamelwet SZW 2019
  Artikelen: VII, XXXV
 17. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 18. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikel: 3.51
 19. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
 20. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
  Circulaired.divisie: 5
 21. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.25
 22. Wijzigingswet Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)
Terug naar begin van de pagina