Remigratiewet

Geraadpleegd op 22-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2019.
Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 3
 2. Remigratiewet
  Artikelen: 1, 4
 3. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: XXXV
 4. Wijzigingswet Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)
  Artikel: II

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2019)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-07-2014 Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 331 33085 07-04-2014 Stb. 2014, 156 Alg. 1
  08-09-2000 t/m 01-04-2000 Wijziging 16-09-1999 Stb. 1999, 426 26525 22-07-2000 Stb. 2000, 351 Inwtr. 2
  01-04-2000 Nieuwe-regeling 22-04-1999 Stb. 1999, 232 25741 15-03-2000 Stb. 2000, 129

  Opmerkingen

  1. Artikel II van Stb. 2013/331 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Werkt terug tot en met 1 april 2000.2)
  Naar boven