Remigratiewet

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Controlevoorschriften Remigratiewet
  Artikel: 1
 2. Remigratiebesluit
  Artikelen: 1, 5, 7, 8
 3. Remigratiewet
  Artikelen: 1, 5a, 6b, 7, 8g, 10, 11
 4. Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW
  Artikel: 2
 5. Wijzigingswet Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)
  Artikel: II

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

  Terug naar begin van de pagina