Remigratiewet

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2b

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Remigratieregeling

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 3
 2. Remigratieregeling
  Artikel: 4
 3. Remigratiewet
  Artikel: 4
 4. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 72a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina