Subsidiebeleid ontwikkelingssamenwerking

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 25-04-1999 t/m 31-12-2005

Subsidiebeleid ontwikkelingssamenwerking

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.4.2, onder a, van de regeling komen niet meer in aanmerking activiteiten gericht op of ter bevordering van het transport van in Nederland ingezamelde goederen naar Suriname ten behoeve van non-profitorganisaties in Suriname.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

Op grond van artikel 2.12.1 van de regeling zal geen subsidie worden verleend ten laste van de middelen ten behoeve van het Doelbijdragenprogramma, vermeld in de toelichting bij artikel 16.03.01 van de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 1999.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,
De

Directeur-Generaal internationale Samenwerking

J.N.M. Richelle

Terug naar begin van de pagina