Regeling rechten tijdens afzondering en separatie

Geraadpleegd op 06-10-2022.
Geldend van 22-04-1999 t/m heden

Regeling rechten tijdens afzondering en separatie

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 34, achtste lid, van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden;

Gezien het advies van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing van 6 oktober 1998, nr. 719424;

Besluit:

Artikel 2. Afzondering

  • 1 Tijdens afzondering zijn beperkingen op de aan de verpleegde op grond van de wet toekomende rechten slechts mogelijk op de in de wet genoemde gronden.

  • 2 Tijdens de afzondering ontvangt de verpleegde regelmatig eten en drinken.

  • 3 Indien de afzondering plaatsvindt in een andere dan de persoonlijke verblijfsruimte, dan kan het de verpleegde worden toegestaan hem toebehorende voorwerpen bij zich te hebben.

Artikel 3. Separatie

  • 2 Tijdens de separatie ontvangt de verpleegde regelmatig eten en drinken.

  • 3 De verpleegde kan worden verplicht tijdens de separatie aangepaste kleding of schoeisel te dragen.

  • 4 Tijdens de separatie kan het de verpleegde worden toegestaan hem toebehorende voorwerpen bij zich te hebben.

  • 5 Tijdens de separatie kan toezicht op de verpleegde worden gehouden met behulp van een camera.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

.
Naar boven