Mandaatbeschikking Kernenergiewet inzake de bescherming van de arbeidsomstandigheden

[Regeling vervallen per 04-07-2003.]
Geldend van 23-04-1999 t/m 03-07-2003

Mandaatbeschikking Kernenergiewet bescherming arbeidsomstandigheden

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,De Minister van Economische Zaken,

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 04-07-2003]

Vergunningen krachtens artikel 29 van de Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) voor het bereiden, het voorhanden hebben, het toepassen en het zich ontdoen van radioactieve stoffen worden verleend door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of door deze daartoe gemandateerde ambtenaren, mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 2

[Vervallen per 04-07-2003]

Vergunningen krachtens artikel 34 van de Kernenergiewet voor het gebruik van ioniserende stralen uitzendende toestellen worden verleend door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of door deze daartoe gemandateerde ambtenaren, mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 3

[Vervallen per 04-07-2003]

Vergunningen krachtens artikel 15, onder a, van de Kernenergiewet, voor het voorhanden hebben van splijtstoffen of ertsen, anders dan bij de opslag in verband met vervoer, dan wel voor het zich daarvan ontdoen, worden verleend door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of door deze daartoe gemandateerde ambtenaren, mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Economische Zaken.

Artikel 4

[Vervallen per 04-07-2003]

Ontheffingen krachtens artikel 77 van het Besluit stralenbescherming Kernenergiewet worden verleend door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of door deze daartoe gemandateerde ambtenaren, mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Economische Zaken.

Artikel 5

[Vervallen per 04-07-2003]

Ontheffingen krachtens de artikelen 49, derde lid van het Besluit stralenbescherming Kernenergiewet en aanwijzingen krachtens artikel 4, tweede lid en artikel 6, derde lid van het Besluit stralenbescherming Kernenergiewet worden verleend door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of door deze daartoe gemandateerde ambtenaren, mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 6

[Vervallen per 04-07-2003]

  • 1 De beschikkingen van 30 september 1991, Stcr 223 en van 24 juni 1997, Stcr 119 worden met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze beschikking ingetrokken.

  • 2 Deze beschikking wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 13 april 1999

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

K.G. de Vries

De

Minister

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina