Wijziging mandaat directeur Plantenziektenkundige Dienst

[Regeling vervallen per 11-06-2004 met terugwerkende kracht tot en met 26-04-2004.]
Geldend van 18-04-1999 t/m 25-04-2004

Wijziging mandaat directeur Plantenziektenkundige Dienst

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2004]

 • 2 De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

  ’DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  DE DIRECTEUR PLANTENZIEKTEKUNDIGE DIENST,’.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2004]

 • 1 Drs. ing. H.A. Duringhof, Directeur Plantenziektenkundige Dienst, is gemachtigd de overeenkomsten die zijn aangegaan met de:

  • -

   Nederlandse Algemene Keuringsdienst te Ede,

  • -

   Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Groente- en bloemzaden te Roelofarendsveen,

  • -

   Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Bloemisterij- en Boomkwekerijgewassen te Den Haag,

  • -

   Bloembollenkeuringsdienst te Lisse, betreffende de uitvoering van artikel 17 van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten te wijzigen indien de uitvoering van de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden daartoe aanleiding geeft, dan wel indien regelgeving dit noodzakelijk maakt.

Artikel 3

[Vervallen per 11-06-2004]

 • 1 Bij verhindering van de directeur is ir. A. Oldenkamp, hoofd Afdeling Fytosanitaire Aangelegenheden, gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de in artikel 1, eerste lid en de in artikel 2, eerste lid, genoemde stukken te ondertekenen.

 • 2 De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

  ’DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  HET HOOFD AFDELING FYTOSANITAIRE AANGELEGENHEDEN,’.

Artikel 4

[Vervallen per 11-06-2004]

De machtiging van de directeur van de Plantenziektenkundige Dienst tot het ondertekenen van stukken en het beslissen namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, neergelegd in het besluit van 6 mei 1998, nr. J. 983767, vervalt.

Artikel 5

[Vervallen per 11-06-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 maart 1999.

Dit besluit zal in de Staatscourant geplaatst worden.

’s-Gravenhage, 13 april 1999

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T.H.J. Joustra

Terug naar begin van de pagina