Mandaat Staatssecretaris Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

[Regeling vervallen per 11-06-2004 met terugwerkende kracht tot en met 26-04-2004.]
Geldend van 16-04-1999 t/m 25-04-2004

Mandaat Staatssecretaris Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2004]

Voorzover een machtiging namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is verstrekt tot het beslissen over of ondertekenen van stukken inzake een aangelegenheid die op grond van de Beschikking van 6 augustus 1998 (nr. J. 987352) tot het takenpakket van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij behoort, geschiedt het nemen van die beslissingen of dat ondertekenen namens de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2004]

Indien artikel 1 van toepassing is, luidt de ondertekening:

’DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

[de betreffende functionaris],’.

Artikel 3

[Vervallen per 11-06-2004]

Indien artikel 1 van toepassing is, luidt de ondertekening voor wat betreft een plaatsvervanger van de functionaris, bedoeld in artikel 2:

’DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

de plv. [betreffende functionaris],’.

Artikel 4

[Vervallen per 11-06-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 6 augustus 1998.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T.H.J. Joustra

Terug naar begin van de pagina