Wijziging subsidieplafond BTS 1998-III en vaststelling subsidieplafond BTS 1999-II

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 17-11-1999 t/m 31-12-2003

Wijziging subsidieplafond BTS 1998-III en vaststelling subsidieplafond BTS 1999-II

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 april 1999

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina