Sluiting aanvraagmogelijkheid Regeling stimulering biologische productiemethode

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-06-1999 t/m 23-01-2004

Sluiting aanvraagmogelijkheid Regeling stimulering biologische productiemethode

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 14, vijfde lid, van de Regeling stimulering biologische productiemethode;

Besluit:

[Vervallen per 24-01-2004]

Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend voor het verlenen van een subsidie als bedoeld in artikel 2 van de Regeling stimulering biologische productiemethode.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 april 1999

De

Minister

vanLandbouw, Natuurbeheer en Visserij,

H.H. Apotheker

Terug naar begin van de pagina