Wijzigingsbesluit Besluit huurprijzen woonruimte (jaarlijkse aanpassing)

[Regeling vervallen per 01-08-2003.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 31-07-2003

Besluit van 7 april 1999, houdende wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (jaarlijkse aanpassing)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 5 februari 1999, nr. MJZ 99137275, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 15, eerste, tweede en vierde lid, van de Huurprijzenwet woonruimte;

De Raad van State gehoord (advies van 23 februari 1999, no. W08.99.0053/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 1 april 1999, nr. MJZ99157595, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL II

[Vervallen per 01-08-2003]

[Red: Wijzigt het Wijzigingsbesluit Besluit huurprijzen woonruimte, enz. (wijziging formulering en indeling gebreken en tekortkomingen, alsmede verzwaring van de daarbij behorende sancties).]

ARTIKEL IV

[Vervallen per 01-08-2003]

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 april 1999

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. W. Remkes

Uitgegeven twintigste april 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Bijlage behorend bij artikel II

[Vervallen per 01-08-2003]

[Red: Wijzigt het Wijzigingsbesluit Besluit huurprijzen woonruimte, enz. (wijziging formulering en indeling gebreken en tekortkomingen, alsmede verzwaring van de daarbij behorende sancties).]

Terug naar begin van de pagina