Wet op het notarisambt

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen WN
Wna
Niet officiële titelNotariswet
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0010388
RechtsgebiedOndernemingspraktijk
OverheidsthemaEconomie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit Aanwijzing medewerkers BFT 2018
 2. Besluit Instelling Commissie toegang notariaat
 3. Besluit ondermandaat afdeling Juridische Zaken/Handhaving
 4. Besluit ondermandaat afdeling Notariaat/Gerechtsdeurwaarders
 5. Besluit ondermandaat afdeling WWFT
 6. Besluit ondernemingsplan notaris
 7. Besluit op het notarisambt
 8. Besluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak gerechtsdeurwaarders en notarissen
 9. Besluit toebedeling vermogensbestanddelen
 10. Besluit vestigingsplaatsen raden van discipline, hof van discipline en kamers voor het notariaat
 11. Bestuursreglement BFT
 12. Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht
 13. Mandaatbesluit 2016 Bureau Financieel Toezicht
 14. Organisatiebesluit BFT
 15. Regeling aanwijzing Stichting Pensioenfonds Notariaat als pensioenfonds ex art. 113a, eerste lid, Wet op het Notarisambt
 16. Regeling kosten ondernemingsplan notaris
 17. Regeling op het notarisambt
 18. Regeling overbrenging notariële archiefbescheiden naar de algemene bewaarplaats
 19. Regeling overbrenging notariële archiefbescheiden naar de rijksarchiefbewaarplaats
 20. Regeling vergoeding bestuur Bureau Financieel Toezicht
 21. Stageverordening
 22. Verordening aktepapier
 23. Verordening beroeps- en gedragsregels
 24. Verordening beroeps- en gedragsregels 2011
 25. Verordening bevordering vakbekwaamheid
 26. Verordening commissie van toezicht
 27. Verordening interdisciplinaire samenwerking 2003
 28. Verordening interdisciplinaire samenwerking 2015
 29. Verordening Klachten- en geschillenregeling
 30. Verordening ledenraad 2015
 31. Verordening op de kwaliteit
 32. Verordening opleiding kandidaat-notarissen
 33. Verordening overdracht protocol
 34. Verordening ringen
 35. Wijzigingsbesluit Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders, enz. (aanpassing indexeringsbepaling)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing vorderen gegevens derdengeldenrekening notaris
 2. Beleidsregel toezicht toegevoegd notaris

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing vorderen gegevens derdengeldenrekening notaris
  Tekst: tekst
 2. Besluit Aanwijzing medewerkers BFT 2018
  Artikel: 1
 3. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Tekst: tekst
 4. Besluit bestuursorganen WNo en Wob
  Artikel: 1
 5. Besluit instelling Commissie evaluatie Wet op het Notarisambt
  Artikel: 1
 6. Besluit ondernemingsplan notaris
  Artikel: 1
 7. Besluit op het notarisambt
  Artikelen: 1, 2, 11
 8. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Notarissen vanaf 1945 (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie)
  Bijlage: Basisselectiedocument notarissen
 9. Bestuursreglement BFT
  Artikelen: 1, 2
 10. Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht
 11. Instellingsbesluit Evaluatiecommissie Bureau Financieel Toezicht
 12. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikel: 78
 13. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 14. Organisatiebesluit BFT
  Artikel: 4
 15. Regeling overbrenging notariële archiefbescheiden naar de algemene bewaarplaats
  Artikel: 1
 16. Regeling overbrenging notariële archiefbescheiden naar de rijksarchiefbewaarplaats
  Artikel: 1
 17. Regeling vermogenswaardering Ioaz
  Artikel: 1
 18. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 11e
 19. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 20. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie beleidsterrein Notariaat over de periode na 1975
  Bijlage: Selectielijst voor de Koninklijke Notariële Broederschap/Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, 1975–
 21. Verordening beroeps- en gedragsregels 2011
  Artikelen: 1, 4
 22. Verordening interdisciplinaire samenwerking 2015
  Tekst: tekst
  Artikel: 7
 23. Verordening ledenraad 2015
  Artikel: 2
 24. Verordening op de kwaliteit
  Artikel: 2
 25. Verzamelwet pensioenen 2012
  Artikel: III
 26. Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen
 27. Wet elektronische registratie notariële akten
  Artikel: V
 28. Wet herziening gerechtelijke kaart
  Artikel: CXVIIIb
 29. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 1.7, 3.18
 30. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 31. Wet op de medische keuringen
  Artikel: 4
 32. Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
  Artikel: 1
 33. Wijzigingswet Advocatenwet, enz (verruimen mogelijkheden spoedshalve tuchtrechtelijk optreden tegen advocaten en notarissen)
 34. Wijzigingswet Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties (implementatie Richtlijn 2013/55/EU administratieve samenwerking via Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening»))
  Artikel: 6
 35. Wijzigingswet Gerechtsdeurwaarderswet (evaluatie functioneren Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede regeling enkele andere onderwerpen)
 36. Wijzigingswet Wet op het notarisambt, enz. (evaluatie en regeling enkele andere onderwerpen)
Terug naar begin van de pagina