Regeling aanwijzing representatieve organisatie van natura-uitvaartverzekeraars

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 14-04-1999 t/m 31-12-2006

Regeling aanwijzing representatieve organisatie van natura-uitvaartverzekeraars 1999

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Als representatieve organisatie van verzekeraars als bedoeld in artikel 92, tweede lid, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf wordt aangewezen het Verbond van Verzekeraars te ’s-Gravenhage.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing representatieve organisatie van natura-uitvaartverzekeraars 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina