Bekendmaking subsidieplafond Regeling natuurbraaksubsidie

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-05-1999 t/m 23-01-2004

Bekendmaking subsidieplafond Regeling natuurbraaksubsidie

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Regeling natuurbraaksubsidie;

Besluit:

Deze mededeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 maart 1999

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

H.H. Apotheker

Terug naar begin van de pagina