Benoeming regionale examencommissie Rijkswaterstaat regio binnen

[Regeling vervallen per 01-05-2004.]
Geldend van 01-06-1999 t/m 30-04-2004

Benoeming regionale examencommissie Rijkswaterstaat regio binnen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 7, derde lid, van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2004]

De samenstelling van de regionale examencommissie voor de Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor het afnemen van examens ter verkrijging van een regionale kwalificatie, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234), voor het werkgebied ’Rijkswaterstaat regio binnen’ is voor de periode van 1 januari 1999 tot en met 31 december 1999 als volgt:

 • a. voorzitter:

  Nicolaas Koedam, te Hoogvliet

 • b. secretaris:

  Aart M. van Zanten, te Dordrecht

 • c. leden:

  Gerard C. de Bruijn, te Kapelle

  Theodorus J. Centen, te Duiven

  Egbert L. IJmker, te Hilversum

  Nicolaas Koedam, te Hoogvliet

  Egbert A. Middendorp, te Vianen

  Leendert C. Peute, te Beusichem

  Adriaan P. Schouwenaar, te Dordrecht

  Cornelis M. Stedehouder, te Nieuwerkerk aan de IJssel

  Karin Vodégel, te Vlissingen

  Rob J. de Vries, te Arnhem

  Arnold de With, te Valburg

  Aart M. van Zanten, te Dordrecht

 • d. plaatsvervangend voorzitter:

  Rob J. de Vries, te Arnhem

 • e. plaatsvervangend secretaris:

  Cornelis M. Stedehouder, te Nieuwerkerk aan de Ijssel.

Deze regionale examencommissie is gehuisvest in het kantoor van de Verkeerspost Dordrecht, Van Leeuwenhoekweg 20, 3316 AV Dordrecht.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2004]

De voorzitter van de in artikel 1 genoemde examencommissie stelt in overleg met de secretaris van die commissie een dienstreglement vast voor het afnemen van de examens ter verkrijging van de regionale kwalificatie.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2004]

De beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 28 december 1995 (nr. RV 210618), houdende benoeming van de regionale examencommissie voor de Rijkswaterstaat, belast met het afnemen van examens ter verkrijging van een regionale kwalificatie, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234), voor het werkgebied ’Rijkswaterstaat regio binnen’ (Stcrt. 1996, 13), wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2004]

Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat, namens deze,
De

secretaris-generaal

,

R.J.J.M. Pans

Terug naar begin van de pagina