Aanvraagperiode Regeling stimulering biologische productiemethode

[Regeling vervallen per 21-11-2004.]
Geldend van 01-05-1999 t/m 20-11-2004

Aanvraagperiode Regeling stimulering biologische productiemethode

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 14, eerste en tweede lid, van de Regeling stimulering biologische productiemethode;

Besluit:

[Vervallen per 21-11-2004]

Aanvragen voor een subsidie op grond van de Regeling stimulering biologische productiemethode kunnen worden ingediend van 29 maart tot en met 28 mei 1999.

Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt hfl. 10.000.000,-.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 maart 1999

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

H.H. Apotheker

Terug naar begin van de pagina