Besluit vergoedingen Commissie ’Grondrechten in het digitale tijdperk’

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 25-03-1999 t/m 31-01-2005

Besluit vergoedingen Commissie ’Grondrechten in het digitale tijdperk’

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 3 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

De voorzitter van de Commissie ’Grondrechten in het digitale tijdperk’ ontvangt een vergoeding per vergadering van f 560,-.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

De overige leden van de Commissie ’Grondrechten in het digitale tijdperk’ ontvangen een vergoeding per vergadering van f 420,-.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Minister

vanBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties a.i.,

R.H.L.M. van Boxtel

Terug naar begin van de pagina