Vaststelling subsidieplafonds sanering verkeerslawaai

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 23-12-1999 t/m 22-12-2004

Vaststelling subsidieplafonds sanering verkeerslawaai

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Het subsidieplafond voor het tijdvak 22 maart 1999 tot en met 31 december 1999 voor het verlenen van:

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Projecten die in het tijdvak van 22 maart 1999 tot en met 31 december 1999 in aanmerking komen voor subsidie als bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder a of c, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer zijn:

  • -

   voor wat betreft verkeersmaatregelen:

   • a. project Castricum Bakkum Heereweg (aanvullende gevelmaatregelen);

   • b. project Geleen Tunnelstraat;

   • c. project Maarssen Dr. Plesmanlaan;

   • d. project Meerssen Centrumplan (aanvullende gevelmaatregelen);

   • e. project Noordenveld Peize;

   • f. project Tholen Poortvliet;

   • g. project Zederik Meerkerk, Parallelweg; en

   • g1 project Alblasserdam (aanvullende gevelmaatregelen) en

  • -

   voor wat betreft afschermende maatregelen:

   • h. project Alkmaar Martin Luther Kingweg;

   • i. project Ede A30;

   • j. project Hilversum Vreelandseweg;

   • k. project Nuth A76, De Laar 15;

   • l. project Papendrecht N3, Merwedeburg;

   • m. project Wester-Koggenland A7, Grosthuizen;

   • n. project Zwijndrecht A16.

   • o. project Woudrichem, S310, Almkerk en

   • p. project Ede, A30 (aanvullende gevelmaatregelen).

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

Subsidie als bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder b, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer kan in het tijdvak 22 maart 1999 tot en met 31 december 1999 slechts worden verleend ten behoeve van maatregelen ter bescherming van woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen die een hogere geluidsbelasting vanwege een weg ondervinden dan 64 dB(A).

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

Subsidie als bedoeld in artikel 16, eerste lid, onder b, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer kan in het tijdvak 22 maart 1999 tot en met 31 december1999 slechts worden verleend ten behoeve van maatregelen ter bescherming van woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen die een hogere geluidsbelasting vanwege een spoorweg ondervinden dan 65 dB(A).

Artikel 5

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 maart 1999

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina