Arbeidsomstandighedenwet

Geraadpleegd op 26-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 20-05-2022.
Geldend van 20-05-2022 t/m 19-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 16

Informatie geldend op 20-05-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012
 2. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 3. Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s
 4. Aanpassingsbesluit Wiv 2017
 5. Asbestverwijderingsbesluit 2005
 6. Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
 7. Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs
 8. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
 9. Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 10. Besluit risico's zware ongevallen 2015
 11. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
 12. Drinkwaterbesluit
 13. Loodsplichtbesluit 2021
 14. Productenbesluit asbest
 15. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
 16. Vuurwerkbesluit
 17. Warenwetbesluit drukapparatuur 2016
 18. Warenwetbesluit gastoestellen 2018
 19. Warenwetbesluit liften 2016
 20. Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen 2018
 21. Wijziging Arbeidsomstandighedenregeling
 22. Wijzigingsbesluit Arbeidsomstandighedenbesluit, enz. (inrichting registers en vaststellen van eisen aan de professionele uitoefening voor diverse beroepen)
 23. Wijzigingsbesluit Besluit drukapparatuur houdende regels inzake de samenbouw van druksystemen en de ingebruikneming van drukapparatuur, samenstellen en druksystemen en enige andere besluiten
 24. Wijzigingsbesluit Besluit stralingsbescherming enz. (vereenvoudiging wettelijke regels en vermindering administratieve lasten voor ondernemingen die met ioniserende straling werken en herstel van enkele wetstechnische gebreken en leemten)
 25. Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen, enz. (invoering rijbewijsplicht bestuurders landbouw- en bosbouwtrekkers, enz.)
 26. Wijzigingsbesluit Vuurwerkbesluit, enz. (verbetering uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidstijdenwet

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 20-05-2022)

Opmerking

Door Stb.2006/673 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2007 (Stb. 2006/675).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 22-04-2004
samen met
23-12-2004
Stb. 2004, 306
samen met
Stb. 2004, 700
28168
samen met
29822
Alg. 1
Wijziging 18-03-1999 Stb. 1999, 184 25879
Aanhangig 35592
20-08-2013 Wijziging 06-07-2011 Stb. 2011, 394 32534 01-07-2013 Stb. 2013, 287
01-01-2013 Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 462 33207 11-10-2012 Stb. 2012, 498
28-12-2012 Wijziging 27-09-2012 Stb. 2012, 657 33133 27-09-2012 Stb. 2012, 657
01-07-2009 Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
01-01-2008 Wijziging 29-11-2007 Stb. 2007, 551 31229 14-12-2007 Stb. 2007, 552
01-01-2007 Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 673 30552 11-12-2006 Stb. 2006, 675
01-07-2005 Wijziging 07-04-2005 Stb. 2005, 202 29814 06-06-2005 Stb. 2005, 298
01-01-2003 Wijziging 31-10-2002 Stb. 2002, 542 26219 06-12-2002 Stb. 2002, 603 Alg. 2
Wijziging 18-03-1999 Stb. 1999, 184 25879 17-12-2002 Stb. 2002, 651
01-01-2002 Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 628 27678 13-12-2001 Stb. 2001, 685
29-12-2000 Wijziging 13-12-2000 Stb. 2000, 595 27091 13-12-2000 Stb. 2000, 595 Inwtr. 3
01-11-1999 Nieuwe-regeling 18-03-1999 Stb. 1999, 184 25879 25-10-1999 Stb. 1999, 450

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken bij Stb. 2004/700. Bij Stb. 2004/701 was de inwerkingtreding voorzien voor 01-01-2005.1)
 2. De wijzigingsopdracht kan niet worden doorgevoerd.2)
 3. Artikel 50 en 51 werken terug tot en met 1 januari 1999.3)
Naar boven