Arbeidsomstandighedenwet

Geraadpleegd op 24-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 20-05-2022.
Geldend van 20-05-2022 t/m 19-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 20-05-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Arbeidsomstandighedenwet
    Artikel: 16

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 20-05-2022)

Opmerking

Door Stb.2006/673 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2007 (Stb. 2006/675).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 08-06-2022 Stb. 2023, 156 34836
01-01-2007 Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 673 30552 11-12-2006 Stb. 2006, 675
01-01-2003 Wijziging 31-10-2002 Stb. 2002, 542 26219 06-12-2002 Stb. 2002, 603
Nieuwe-regeling 18-03-1999 Stb. 1999, 184 25879 17-12-2002 Stb. 2002, 651 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. [Treedt in werking als artikel 2 van de wet in werking treedt]1)
Naar boven