Arbeidsomstandighedenwet

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-11-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 16

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012
 2. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 3. Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s
 4. Aanpassingsbesluit Wiv 2017
 5. Asbestverwijderingsbesluit 2005
 6. Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
 7. Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs
 8. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
 9. Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 10. Besluit risico's zware ongevallen 2015
 11. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
 12. Drinkwaterbesluit
 13. Productenbesluit asbest
 14. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
 15. Vuurwerkbesluit
 16. Warenwetbesluit drukapparatuur 2016
 17. Warenwetbesluit gastoestellen 2018
 18. Warenwetbesluit liften 2016
 19. Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen 2018
 20. Wijziging Arbeidsomstandighedenregeling
 21. Wijzigingsbesluit Arbeidsomstandighedenbesluit, enz. (inrichting registers en vaststellen van eisen aan de professionele uitoefening voor diverse beroepen)
 22. Wijzigingsbesluit Besluit drukapparatuur houdende regels inzake de samenbouw van druksystemen en de ingebruikneming van drukapparatuur, samenstellen en druksystemen en enige andere besluiten
 23. Wijzigingsbesluit Besluit stralingsbescherming enz. (vereenvoudiging wettelijke regels en vermindering administratieve lasten voor ondernemingen die met ioniserende straling werken en herstel van enkele wetstechnische gebreken en leemten)
 24. Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen, enz. (invoering rijbewijsplicht bestuurders landbouw- en bosbouwtrekkers, enz.)
 25. Wijzigingsbesluit Vuurwerkbesluit, enz. (verbetering uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidstijdenwet

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina