Vaststelling selectielijsten archiefbescheiden Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, inzake studiefinanciering

[Regeling vervallen per 02-08-2006.]
Geldend van 09-04-1999 t/m 01-08-2006

Vaststelling selectielijsten archiefbescheiden Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, inzake studiefinanciering

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Hoofddirecteur van de Informatie Beheer Groep,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 2 oktober 1997, nr. arc-97.6909/1);

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 02-08-2006]

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Informatie Beheer Groep op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode vanaf 1994, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

[Vervallen per 02-08-2006]

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

, 9 maart 1999

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
De

Algemeen Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Hoofddirecteur van de Informatie Beheer Groep

,
namens deze,
De

Directeur Diensten

,

mw. mr. H. Rappa-Velt

Bijlage

[Vervallen per 02-08-2006]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de Informatie Beheer Groep, en het Algemeen Rijksarchief.]

Terug naar begin van de pagina