Besluit van toepassingverklaring Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen [...] de extreem zware regenval op 27 en 28 oktober 1998

Geraadpleegd op 22-06-2024.
Geldend van 24-03-1999 t/m heden

Besluit van 5 maart 1999, houdende de van toepassingverklaring van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen op de schade en kosten tengevolge van de extreem zware regenval op 27 en 28 oktober 1998

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Financiën, van 1 maart 1999, nr. EB1999/52172;

Gelet op artikel 3 van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen,

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 maart 1999

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. M. de Vries

Uitgegeven drieëntwintigste maart 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven