Verhoging grondslagen Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 06-03-1999 t/m 27-08-2004

Verhoging grondslagen Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 18, zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

De grondslagen, bedoeld in artikel 8, derde lid, onder b, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, zoals deze gold ter vaststelling van de uitkeringen sedert 1 september 1998, wordt met ingang van 1 januari 1999 verhoogd met 5,9%.

De bedragen, genoemd artikel 8, achtste lid, onder a en b, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, worden met ingang van 1 januari 1999 vastgesteld op 999.703 rupiah respectievelijk 2.494.328 rupiah.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voornoemd,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina